سلام باید تحت نظر پزشک معالج خود سونوگرافی انجام بدهید
حتما لازمه بعد از اتمام لکه بینی سونوگرافی واژینال انجام بدید تا از خروج کامل بقایا مطمئن بشید
با سلام بتا خوب پايين نيامده وحتما با تيتراژ بتا بايد پيكيري شود