1870
سلام دوست عزیز شما درباره این‌موضوع باهمسرتان صحبت کرده وبه توافق رسیده اید اینکه بخواهید مخالفتی داشته باشید باعث دلخوری خواهد شد یادتان باشد که این رفتار همسرتان را کنترل نکنید ب...