1451
سلام خانم عزیز در مورد سوالی که پرسیده اید، خیلی اهمیت دارد که آیا مبلغ هزینه ها بالاست یا چندان زیاد نیست و هر از گاهی اتفاق می افتد؟ چون مطرح کردن چنین موضوعی با والدین دلخوری به...