1870
باید جواب سونوگرافی و آزمایش رویت شود گزارشی از جواب آزمایش و سونوگرافی خود ذکر نکرده اید موفق باشید.
1 هفته پیش
سلام با توجه به شرح حال شما باید به پزشک مراجعه نمایید تا علت مشکل شما با انجام سونوگرافی و آزمایشات هورمونی بررسی شده و برای شما دارو تجویز شود موفق باشید