1870
با سلام و عرض ادب علت های گریه و بدخوابی کودک می تواند شامل: گرسنگی و تشنگی، نور و سرو صدای ناگهانی و زیاد، کثیف بودن پوشک، گاهی بیماری مثل گوش درد شکم درد و...