در انتظار پاسخ
معمولا نه. اما این دوز بالای بروزسترون ضرورت ندارد . بس از زایمان سونوگرافی بستان انجام دهید .
سرطان نیست ولی باید ترشحات بستان درمان شوند . یک سونوگرافی بستان انجام دهید و با جواب مراجعه کتید .
معمولا بستان راست کمی از چب بزرکتر است . چون فرورفتگی نوک بستان دارید جهت معاینه و سونوگرافی مراجعه کنید .