1870
مکمل اوابوست برای تقویت تخمدانها تجویز میشه ولی بهتره توسط دکترتون توصیه بشه
سلام تا زمان موعد قاعدگی که مشخص نشود باردار هستید یا نه مشکلی ندارد
تنبلي تخمدان همان بيماری پلی كيستيک تخمدان است برای تقويت تخمک گذاری پودر اينو فوليک خوب است اگر ميخواهيد باردار شويد ، بهتر است تحت نظر فوق تخصص نازايی داروهای محرک تخمک گذاری را ...