سلام اگر به خون ریزی افتادید و میزان خون ریزی مثل همیشه بوده خیر احتمال بارداری وجود ندارد موفق باشید
در صورتیکه مایع منی داخل واژن ریخته نشده و اطمینا دارید ازین موضوع پس احتمال بارداری نیست در ضمن احتمال بارداری در دوره پریود کاملا بستگی به این داره که شما سیکل هات چند روزه هست و...
1399/04/18
سلامابتدا ازمایش خون بارداری بدهید در صورتیکه منفی بود به پزشک زنان یا ماما مراجعه کنید تا سیکل های منظم داشته باشید
1398/06/15
سلامبرای درمان عفونت باید معاینه شوید به ماما یا پزشک زنان مراجعه کنید
1398/03/27
سلامپیشاب حاوی اسپرم است و اسپرم میتواند حرکت کند اگر تاخیر پریودی دارید از نظر بارداری و هورمونی چک شوید تا در صورت نیاز درمان لازم را بگیرید. روز خوش
1398/03/03