سلام ترتیب نمازها باید حفظ شود یعنی حتماً اول صبح، بعد ظهر، بعد عصر و بعد مغرب و بعد عشا. اما اشکال ندارد بین آنها فاصله بیفتد. می‌توانید در هر نوبت یک یا چند نماز قضا بخوانید. مثل...
1398/12/23
سلام احادیث و روایاتی که در مورد ترک نماز و عمل استمنا هست را بخوانید. هرکدام گناهی بسیار بزرگ است و عواقب بسیار سنگینی در دنیا و عذابی بزرگ در آخرت دارد. ضمن اینکه گناه شما روی فر...
1398/10/21
سلام. ممنون ممکن است حاجت بگیرید یا نگیرید. قبولیِ آن دعا ربطی به نماز ندارد. اما نماز واجب را باید بخوانید و نخواندنِ آن یک گناه بزرگ است و عقوبت دارد.
1398/08/24
سلام گفتید حس می‌کنم نمی‌توانم ایستاده بخوانم. من نمی‌دانم آیا واقعاً از ایستاده خواندن ناتوانید یا احساس می‌کنید نمی‌توانید. آیا دکتر گفته نباید بایستید و ضرر دارد؟ آیا واقعاً نمی...
1398/08/18
سلام نه فشار نمی‌آید. فقط ۱۷ رکعت در شبانه‌روز است و خداوند میزان توانایی انسان را در نظر گرفته و به نماز امر فرموده است. چون به سن تکلیف رسیده باید مرتب نماز بخواند. موفق و مؤید ب...
1397/12/12
سلام علت را باید در اعمال و کارهای خود جستجو کنید. ممکن است گناهی مرتکب شده باشید یا شاید کار خوبی انجام می‌دادید و الان آن را ترک کردید. یا ممکن است به سمت کارهای بیهوده رفته باش...
1397/11/06
سلام واجب نیست نماز ظهر و عصر یا نماز مغرب و عشا جدا خوانده شود. می‌توانید نماز ظهر و عصر را باهم و یا جدا بخوانید. می‌توانید نماز مغرب و عشا را باهم یا جدا بخوانید. ​​​​​​ بهتر ...
1397/09/12
سلام ​​​چیزی جای نماز قضا را نمی‌گیرد. باید توبه کنید و قضای نمازها را بجا آورید. اگر وقتتان کم است به مرور زمان انجام دهید. هر روز به مقداری که می توانید بخوانید. مهم نیست چقدر ...
1397/07/25
سلام ​​​​​​از اثرات نماز در زندگی دنیا و آخرت برای ایشان بگویید. ​​​​​برای ایشان توضیح دهید که نماز تشکر از خداوند در برابر این همه نعمت است. وقتی کسی کار کوچکی برای انسان انجام ...
1397/06/07