سلام خانم عزیز الان که قهر کردید و منزل پدرتان هستید، بهتر است اگر همسرتان آمدند یا با هم تماس گرفتید، به وضوح و به دور از قبل و قال خواسته تان را مطرح کنید . اصل خواسته هایتان را ...
سلام وقت بخیر این کاملا به فرهنگ و عرف خانواده بستگی داره .میتونید تشریف ببرید گواهی هایمن بگیرید تا خیال خودتون رو راحت کنید برای مباحث بعد از عروسی .با همسرتون صحبت کنید و دلایل...