1206
اگر دو شب یک بار رابطه جنسی داشته باشید شانس بارداری افزایش می یابد اما اگر سه شب یک بار رابطه داشته اید باز هم احتمال بارداری وجود دارد نمی توان احتمال بارداری را رد کرد موفق باشی...