1206
سلام خوبین معمولا این مشکل کمبود فضا وجود دارد، بد نیست که یک عکس کامل از دندانهای دختر تون تهیه کند و با یک دندانپزشک کودکان مشاوره کنید یا به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی شهرت...