1075
سلام اگر بعد از ۲۱ روز هنوز ناف کامل نیفتاده لطفا جهت معاینه به متخصص اطفال مراجعه نمایید.