1209
سلام. علت خونریزی بایدبررسی شود. نه اینکه خودسرانهHDبخورید! اگر۱ماه ازسقط میگذردوخونریزی دارید،نیازبه معاینه،سونوی واژینال وآزمایش بتاباتیتراژدارید. علل احتمالی شامل بقایا،عفونت،مو...