سلام خیر نمی توانید ،حین زایمان این کار انجام نمی شود موفق باشید
1 هفته پیش