1870
پرسش و پاسخ

پرسش ها و پاسخ ها

پاسخ : سلام سوال شما واضح نیست شما که باردار نیستید پس عل...
پاسخ : با سلام درماني متاسفانه ندارد
پاسخ : با سلام با اين تعداد قرص عوارضي پيش نمياد
پاسخ : با سلام درمان با اسپرين وهپارين بستكي به داشتن مشك...
پاسخ : اگر اولین باره که دچار تاخیر شدید و همیشه منظم بود...