# طلاق

تعداد پرسش ها: 64
با سلام1. اصولا دعاوی حقوقی پرونده ها با توجه به موضوع و عناصر تشکیل دهنده اون بصورت مجزا رسیدگی میشه و جداگانه رای مقتضی صادر میشه و در برخی موارد مثل الزام به تمکین و مطالبه نفقه...
با سلام1. قبل از هر چیز شما باید بدانید که حق طلاق در ایران با مرد هست. و فقط در صورت اثبات یکی از بندهای دوازده گانه سند ازدواج آن هم از طریق دادگاه حق طلاق به شما داده می شود در ...