1870
لطفا به دکتر خودتان مراجعه کنید . باید ویزیت شوید.
حتما باید خارج بشود یعنی بکشید دندان عفونی را چون برای سلامتی خوب نیست
با سلام حتما مراجعه كنيد درصورت نياز به اقدام اورژانس درمان كنيد ولي راديوگرافي نكنيد
سلام در این سن باز نمیشود. با رادیوگرافی ویزیت بشوید.ضمنا وقوع انکیلوز بر اثر ضربه در رادیوگرافی قطعی نیست
سرامیک. الان آفر داریم و قسطی
دارو موقت اثر میکند...
باید دندانپزشک عکس بگیره و معاینه بشوید