1209
سلام بیمه های آتش سوزی بر اساس متراژ ساختمان و ارزش لوازم داخل ساختمان صادر می شوند و متراژ اتاق یا نوع گرمایش تاثیری در صدور بیمه نامه ندارند. برای اطلاعات بیشتر در این باره می تو...
2 روز پیش
سلام با توجه به داشتن بیمه تامین اجتماعی شما می توانید بیمه تکمیلی را فقط برای خودتان خریداری کنید و نیازی به بیمه تکمیلی برای همسرتان نیست. برای انتخاب بین طرح ها و شرکت ها هم می ...
3 روز پیش
سلام این روزها بعضی از شرکت های بیمه مانند بیمه سامان بدون داشتن دفترچه تامین اجتماعی هم اقدام به ارائه بیمه تکمیلی کرده اند که فقط به دلیل نداشتن بیمه تامین اجتماعی باید اضافه نرخ...
2 روز پیش
سلام از این بابت نگرانی برای شما وجود ندارد. بیمه تامین اجتماعی این امکان را برای شما فراهم کرده تا با پرداخت حق بیمه پوشش ها و دفترچه درمانی را برای خود و فرزندانتان تهیه کنید. در...
3 روز پیش