1451
سلام باید معاینات کامل و تصویر برداری از چشم انجام شود اطلاعات بیشتر سایت لیزیک
سلام باید معاینات تکمیلی و در صورت لزوم تشخیصی کامل شوید سایت چشم پزشکی
سلام باید به متخصص استرابیسم و نوروافتالمولوژی بیمارستانهای چشم پزشکی مراجعه فرمایید سایت اطلاعات چشم
سلام باید معاینات بیشتر و در صورت لزوم تصویربرداری از چشمها انجام شود و تست اشکی به عمل اید سایت چشم پزشکی
ممکن است مشکل از زجاجیه چشم باشد.باید به متخصص شبکیه مراجعه کنید.اطلاعات بیشتربه سایت چشم پزشکی مراجعه فرمایید
سلام.باید به اورژانس چشم پزشکی مراجعه کنید.ممکن است عفونت کرده باشد
سلام همه سردردها به خاطر عیوب انکساری نیست و دردهای میگرنی نیاز به درمان های دیگر دارد گرچه نزدن عینک می تواند دردهای میگرنی را تشدید کند ولی اگر می خواهید عینک خود را بردارید میتو...
سلام ببینید شماره چشم فقط یک عدد است.فاکتورهای بسیار زیادی مثل شیب وضخامت قرنیه و اجزای مختلف چشم در تصمیم گیری بسیار مهم و نقش افرین میباشند.
سلام.باتوجه به شرایط خاص شما توصیه میشود برای تشخیص نهایی و درمان مناسب به یکی از بیمارستانهای دولتی دانشگاهی مراجعه کنید.
سلام.باید توسط مجرای اشکی معاینه و با مشاوره با دکتر گوش وحلق و بینی تصمیم گیری شود