1451
سلام باید معاینه شوند jitteriness رو جستجو کنید راهنمایی میشوید نگران نباشید
سلام مشکلی نیست اگر بیشتر هز یک بار در هفته سردرد سراغتون میاد بلید به پزشک مراجعه کنید
سلام عود دیسک ام ار تی با تزریق مجدد انجام شود
سلام داروی انتخابی بعدی سدیم واپورات است
با سلام منظور از خفیف یعنی چی دارو بعد عمل هم باید ادامه پیدا کند