اگرچه احتمال دارد ولی درصد احتمال زیاد نیست
سلام علت عارضه تریکو تیلومانیا ویا کندن موهای بدن وصورت با دست معمولا در اضطراب وحس سرزنش ذهنی است وچون با این کار شما احساس ارامش وکاهش تنش می کنید ادامه میدهید یکی از روشهای رفتا...
سلام ابتدا باید نوع ودلیل آن مشخص شود وبعد براساس آن درمان مناسب دریافت شود روز خوش
1 هفته پیش
سلام.این سوال درحیطه تخصصی من نیست.لطفن باجراح عمومی مشورت نمایید.
سلام.شمادچاراضطراب هستیدوداروهای مناسبتری برای آن وجوددارد.به روانپزشک مراجعه کنید.