1075
اپیزیوتومی برشی است که در فاز دوم زایمان دراطراف واژن و پرینه داده می شود تا خروج جنین راحت تر صورت بگیرد و معمولا زمانیانجام می شود که پیشرفت زایمان کند شده باشد. معمولا در زایمان...
1392/12/18
زایمان در آب روش نسبتا جدیدی در زایمان طبیعیاست که در حال حاضر مراحل اولیه خود را می گذراند و تحقیقات کمی در مورد آن صورتگرفته است و شکی نیست که مانند هر روش دیگری ، مزایا و معایب ...
1392/12/18
تولد نوزاد مرده بعد از هفته 20 حاملگی رامرده زائی می گویند. علت آن ناشناخته است. ممکن است ناشی از کاهش جریان اکسیژن جنین یاناشی از مشکلات بندناف یا جفت باشد. در صورتی که جنین اختلا...
1392/12/18
بی حسی اپی دورال یک روش زایمان بی درد است. این بی حسی از طریق یک کاتتر بین دو مهره درپائین ترین قسمت کمر داده می شود.نوک کاتتر وارد فضای اپی دورال می شود که ازغشاهای اطراف طناب نخا...
1392/12/18
• مرحله اول از دردهای زایمانتا باز شدن کامل دهانه رحم است که در خانمهایی که برای اولین بار زایمان می کنند 8تا 12 ساعت و در چندزاها 5 تا 8 ساعت طول می کشد. •مرحله دوم خا...
1392/12/18
پزشک روی شکم و رحم یک برش ایجاد کرده و نوزادرا از این طریق خارج می کند. امروزه بسیاری از سزارین ها با بیحسی نخاعی یا اپیدورال انجام می شوند. بنابراین مادر هوشیار است و می تواند مرا...
1392/12/18
در مواردی پزشک یا ماما تشخیص می دهد که جنینباید به صورت اورژانسی با سزارین بیرون آورده شود:-وقتی در معاینات منظم هنگام زایمان متوجه شود ضربان قلب جنین نا منظم شده است.-وقتی بند ناف...
1392/12/18
صحیح ترین زمان تولد 266 روز یا 38 هفته پس ازباروری و لقاح است. تخمک معمولا در مدت دوازده ساعت پس از تخمکگذاری بارور می شود و هم خوابگی باید بیست و چهار ساعت قبل از باروری اتفاق افت...
1392/12/18
یک بار زایمان سزارین منعی برای زایمان یازایمان های طبیعی بعدی نیست. امروزه با توجه به اینکه برای انجام سزارین ازبرش افقی روی شکم استفاده می کنند مشکلی برای زایمان طبیعی بعدی پیش نخ...
1392/12/18
در گذشته اعتقاد بر این بود که خانمهائی که یکبار سزارین شده اند باید فرزندان بعدیشان را هم با این روش به دنیا بیاورند اماامروزه پزشکان بر این باور نیستند. در حال حاضر بعضی زایمانهای...
1392/12/18