توده سینه نشانه چیه؟

33 بازدید 1 تبادل تجربه

مدتیه یک توده تو سینه ام حس میکنم دو تا سونو رفتم یکی میگه التهاب یکی میگه نکروز چربیه گفتن نمونه برداری کن میترسم هنگام لمس کامل میاد تو دستم یک کمم نرمه چی میتونه باشه

اطلاعات تکمیلی

سن ۲۶ جنسیت زن شغل خانه دار وضعیت تاهل متاهل
پاسخ مشاور

مشاور مامایی و زنان

جواب سونوگرافی شما نرمال بوده و مشکل جدی گزارش نشده است موفق باشید 

تجربه شما

login captcha

خانم دکتر برام نمونه برداری نوشتن با جراحی درش اوردم دادم آزمایشگاه آیا با توجه به جواب سونو میشه مطمئن شد خوش خیمه