1332

اعتماد به سونوی ان تی

نام ارسال کننده محرمانه می باشد 19 بازدید 1 تبادل تجربه

من دوازده هفته و چهار روز رفتم واسه ان تی خدارو شکر گفتن سالمه جواب آزمایش هنوز نیومده ، جنسیت رو دختر گفته میتونم خرید کنم براش یا منتظر آنومالی باشم؟

اطلاعات تکمیلی

سن ۲۵ جنسیت زن شغل خانه دار وضعیت تاهل متاهل
پاسخ مشاور

کارشناس مامایی

سلام سونو تعیین جنسیت دقیق ۱۸ هفته می باشد بهتر است تا انومالی اسکن صبر کنید ولی باز هم در صورتی که سونولوژیست به شما با اطمینان جنسیت را گفته‌اند و احتمال نداده‌اند می توانید اعتماد کنید

تجربه شما

login captcha

تو ان تی جنسیت صد در صد نیست تا انومالی صبر کن دستگاه تناسلی تموم جنین ها قبل ۳ماهگی شبیه دختر اگه تا انومالی هم نمیتونی صبر کن حداقل تا ۱۶هفته دوباره برو تا برای جنسیت مطمين شی ببخشید من جوابتون دادم البته گفتم کمکی کرده باشم موفق باشی