1145

ذخيره تخمدان کم

نام ارسال کننده محرمانه می باشد 28 بازدید 1 تبادل تجربه

ذخيره تخمدان ٠/١٨ يعنی چی؟

اطلاعات تکمیلی

سن ٣٦ جنسیت زن شغل كارمند
پاسخ مشاور

مشاور مامایی و زنان

یعنی ذخیره تخمدان پایینه و باید هرچه زودتر برای بارداری اقدام کنید

تجربه شما

login captcha
zohrii
zohrii
4 روز پیش

چقدر زمان دارم چند ماه ميتونم ذخيره كنم ؟