1870

عدم تکان های نوزاد هفته ۲۲

نام ارسال کننده محرمانه می باشد 118 بازدید

من در هفته ۲۲ بارداری هستم بارداری اولم هست تازه از سه روز پبش حباب هاو نبض هایی زیر دلم حس میکردم ولی دو روز هیچی حس نکردم آیا این طبیعیه ؟ نگران شدم چرا من حسش نمیکنم 

اطلاعات تکمیلی

سن ۳۲ جنسیت زن شغل کارمند وضعیت تاهل متاهل
پاسخ مشاور

مشاور مامایی و زنان

تا هفته ۲۴ بارداری این مسئله می تواند طبیعی باشد 

تجربه شما

اولین نفری باشید که نظر میدهید
login captcha