1870

جلوگیری از بارداری با کاندوم

نام ارسال کننده محرمانه می باشد 72 بازدید 1 تبادل تجربه

 چطوری قبل ازرابطه ازسلامت کاندوم مطمئن بشم ؟برای تست کاندوم باید کامل باز بشه یانه ؟ ممنون


پاسخ مشاور

مشاور مامایی و زنان

اگر از تاریخ انقضا ی کاندوم نگذشته باشد و ناخن بلند و نگین انگشتر نخورد مشکلی ندارد موفق باشید 

تجربه شما

login captcha

سلام 

البته برای تست کاندوم نبایدکاندوم کامل بازبشه چون دیگرامکان بستن اون وجودنداره فقط کاندوم به اندازه 2الی3سانت بازبشه وارام داخل ان فوت بشه بعدبا 2  انگشت بالای ان را نگه داشته وارام فشارداده واگر هوارخارج شد کاندوم معیوب است ولی احتمال معیوب بودن وسوراخ داشتن کاندوم خیلی خیلی ضعیف وشایدیک درهزارهم چنین اتفاقی نیفته درضمن برای بستن کاندوم هم به اندازه 2تا3سانت فضای خالی گذاشته شودتا بعداز انزال منی داخل ان جمع شودهم چنین هنگام بستن کاندوم دقت شودکه هیچ هوایی داخل کاندوم نباشه چون می تونه باعث پارگی کاندوم بشه.