در این فایل صوتی خانم زهرا علوی، کارشناس مامایی و کارشناس ارشد طب ورزشی در موردمناسب ترین زمان برای مراجعه به مرکز بهداشتی بعد از زایمان توضیحاتی ارائه دادند.

   حتما بشنوید افزایش وزن در باردرای 

با توجه به این که  پرسش ها و ابهامات بسیاری توسط کاربران نی نی سایت در بخش کلینیک و تبادل نظر در مورد اقدام برای بارداری، دوران بارداری و پس از آن مطرح می شود، بر آن شدیم تا با تکیه بر دانش و تجریه متخصصین کلینیک به مهم ترین سوالات شما بصورت ویس و در قالب فایل های صوتی آموزشی پاسخ دهیم.

فهرست عناوین این دوره :
زنان و مامایی 22 تغذیه و پیشگیری از کم خونی
زنان و مامایی 23 درمان بارداری خارج از رحم 
زنان و مامایی 24 برطرف کردن نفخ شکم در بارداری
زنان و مامایی 25 بهترین زمان بین هر بارداری 
زنان و مامایی 26  اقدام موثر برای بارداری
زنان و مامایی 27  روش تحریک تخمک گذاری
زنان و مامایی 28 تخمدان پلی کیستیک 
زنان و مامایی 29 ترشح بزاق در بارداری
زنان و مامایی 30 تغییرات پستان در بارداری 
زنان و مامایی 31 انواع سزارین
زنان و مامایی 32 مناسب ترین زمان برای مراجعه به مرکز بهداشتی بعد از زایمان شما اینجا هستید