در این فایل صوتی خانم زهرا علوی، کارشناس مامایی و کارشناس ارشد طب ورزشی در مورداقدام موثر برای بارداریتوضیحاتی ارائه دادند.

   حتما بشنوید بهترین زمان بین هر بارداری

با توجه به این که  پرسش ها و ابهامات بسیاری توسط کاربران نی نی سایت در بخش کلینیک و تبادل نظر در مورد اقدام برای بارداری، دوران بارداری و پس از آن مطرح می شود، بر آن شدیم تا با تکیه بر دانش و تجریه متخصصین کلینیک به مهم ترین سوالات شما بصورت ویس و در قالب فایل های صوتی آموزشی پاسخ دهیم.


فهرست عناوین این دوره :
زنان و مامایی 18 بارداری با یک لوله رحمی 
زنان و مامایی 19 لکه بینی در بارداری
زنان و مامایی 20 مصرف دارو در بارداری 
زنان و مامایی 21 آیا ورزش مانع بارداری می شود؟
زنان و مامایی 22 تغذیه و پیشگیری از کم خونی
زنان و مامایی 23 درمان بارداری خارج از رحم
زنان و مامایی 24 برطرف کردن نفخ شکم در بارداری
زنان و مامایی 25 بهترین زمان بین هر بارداری
زنان و مامایی 26  اقدام موثر برای بارداری< شما الان اینجا هستید