در این فایل صوتی خانم زهرا علوی، کارشناس مامایی و کارشناس ارشد طب ورزشی در مورد سومین علائم زایمان توضیحاتی ارائه داده اند.
  حتما بشنوید  غربالگری دوم و زمان انجام آن  
با توجه به این که  پرسش ها و ابهامات بسیاری توسط کاربران نی نی سایت در بخش کلینیک و تبادل نظر در مورد اقدام برای بارداری، دوران بارداری و پس از آن مطرح می شود، بر آن شدیم تا با تکیه بر دانش و تجریه متخصصین کلینیک به مهم ترین سوالات شما بصورت ویس و در قالب فایل های صوتی آموزشی پاسخ دهیم.

فهرست عناوین این دوره :
علائم زایمان 1    اولین علائم زایمان 
علائم زایمان 2    دومین علائم زایمان
علائم زایمان 3    سومین علائم زایمان  > شما اینجا هستید
علائم زایمان 4   چهارمین علائم زایمان