سوالات رایج مامایی و زنان

 برای زایمان چه زمانی به بیمارستان مراجعه کنیم؟
هر زمان که پارگی کیسه آب رخ دهد. اگر کیسه آب پاره نشود ولی انقباضات رحم به طول 1دقیقه و به فاصله 5 دقیقه وجود داشته باشد.

خونریزی و لکه بینی در هر کجای بارداری باشد نیاز به مراجعه دارد . همچنین سردرد و سرگیجه و تاری دید، عدم احساس حرکات جنین و تهوع در اواخر بارداری که می تواند ناشی از باز شدن دهانه رحم باشد نیاز به مراجعه به بیمارستان را مطرح می کند.

در این فایل صوتی خانم زهرا علوی، کارشناس مامایی و کارشناس ارشد طب ورزشی در مورد زمان مراجعه به بیمارستان برای زایمان توضیحاتی ارائه داده اند.

  حتما بشنوید  همورویید و درمان آن در بارداری  

با توجه به این که  پرسش ها و ابهامات بسیاری توسط کاربران نی نی سایت در بخش کلینیک و تبادل نظر در مورد اقدام برای بارداری، دوران بارداری و پس از آن مطرح می شود، بر آن شدیم تا با تکیه بر دانش و تجریه متخصصین کلینیک به مهم ترین سوالات شما بصورت ویس و در قالب فایل های صوتی آموزشی پاسخ دهیم.

 

فهرست عناوین این دوره : 
زنان و مامایی 1  غربالگری اول و زمان انجام آن 
زنان و مامایی 2  غربالگری دوم و زمان انجام آن 
زنان و مامایی 3  اقدامات لازم قبل از بارداری 
زنان و مامایی 4  برای زایمان چه زمانی به بیمارستان مراجعه کنیم؟  < شما اینجا هستید