1209

بانک داروها

برای دانستن اطلاعات دارویی مورد نظر خود نام دارو را به زبان انگلیسی و یا فارسی وارد نمایید
نام انگلیسی

Imipramine

نام فارسی

ایمی پرامین

نام تجاری

ایمی پرامین

موارد مصرف

افسردگی، دردمزمن شب ادراری کودکان پرخوری عصبی PTSD دیس تایمی

موارد منع مصرف و احتیاط

رجوع به Amitriptyline

عوارض جانبی

تداخل دارویی

این دارو از بروز اثر درمانی داروهای ضد هیپرتانسیون ممانعت می کند . مصرف همزمان سایر داروهای مضعف CNSاثر دارو را تشدید می کند . مصرف همزمان سایر داروهای آنتی کولینرژِیک از جمله آنتی هیستامین ها ،اثر این داروها را تشدید می کند.آتروپین و داروهای ضد پارکینسون و فنوتیازین ،سرکوب گرهای دستگاه عصبی مرکزی وخواب |آور ها می توانند موجب آرام بخشی بیش از حد ،تغییرات بینایی و یبوست شدید شوند. داروهای دیزوپیرامید،پروکائین آمید،کینیدین ،پیموزاید ،داروهای تیروئیدی در مصرف همزمان با این دارو می تواند سبب افزایش خطر آریتمی و اختلال هدایتی قلب شوند از مصرف همزمان این دارو ها خود داری کنید.در مصرف همزمان ایمی پرامین با وارفارین موجب افزایش PTو احتمال بروز خون ریزی می شود .

مکانیسم اثر

جذب :دستگاه گوارش دفع :ادرار مکانیسم اثر:مشابه ضد افسردگی های سه حلقه ای عمل می کند

اشکال دارویی

Tab : 10 ,25 , 50 mg Inj : 25 mg/2ml