1209
اطلاعات تخصصی
تحصیلات

دکترای تخصصی كودكان، نوزادان و نوجوانان (دارای بورد تخصصی)

خلاصه عملکرد و مهارت ها

تغذیه و تکامل کودکان و انجام تست ASQ
بیماری های تنفسی، گوارشی، آلرژی و عفونی کودکان

اینستاگرام

پرسش های پاسخ داده شده