1044
اطلاعات تخصصی
تحصیلات

كارشناس ارشد حقوق

خلاصه عملکرد و مهارت ها

وكيل پايه يک دادگستری
دانش آموخته مركز داوری اتاق بازرگانی ايران
مديرعامل مؤسسه حقوقی  و داوری  عدالت گستر آرام
سابقه همكاری با شهرداری و بانک ها و ... 
متخصص در امور حقوقی، دعاوی خانوادگی، دعاوی شركت ها و اسناد تجاری و...

اینستاگرام

پرسش های پاسخ داده شده

 • درخواست طلاق و حضانت

  پاسخ سلام و احترام١- برای مطالبه مهريه مشكلی وجود ندارد در اسرع وقت اقدام نماييد.٢- در موضوع طلاق فعلا تقاضای طلاق شما در دادگاه ها منتج به رأی مثبت نميشود مگر به ببخش مهريه (قسمتی از مهريه) يا طلاق توافقی...

 • حضانت فرزند با همسر معتاد

  پاسخ درود و احترام١- اصولا حضانت فرزند تا هفت سالگی با مادر است و پس از آن با پدر خواهد بود مگر در شرايط خاص.٢- برای اينكه بتوانيد تقاضای طلاق نماييد يكی از شرايط مندرج در عقدنامه جهت ايجاد حق طلاق نياز مي...

 • راهنمایی برای طلاق

  پاسخ سلام و احتراماعتياد طبق قوانين جاری كشور مستقيما دليل طلاق نميتواند باشد، به نظر ميرسد اولا در اسرع وقت به منزل خود برگرديد و مديريت اين بحران را از همان جا انجام دهيد.٢- در صورتيكه اموالی از همسرتان ...

 • فریب با وعده ازدواج

  پاسخ سلام و احترام👈🏻 اشاره ننموده ايد كه ازدواج اول شما است يا خير، در صورتی كه ازدواج اول شما باشد و هدف تشكيل زندگی و ازدواج دائم بوده امكان طرح دعوی برای شما محفوظ است. 👈🏻 حضانت و حق نگهداری فردندتا...

 • استفاده از حکم برای تمکین

  پاسخ با احترام١/ رای صادره در مورد مصرف الکل به تنهايی موجبات ايجاد حقی برای شما نيست اما اگر دلايل ديگری نيز فراهم گردد ( مثل موضوع سوال دوم شما) ممكن است در صدور رای طلاق به خواسته شما مؤثر باشد.٢/ منظور...

 • مشکل حقوقی برای گرفتن وام

  پاسخ با احترام👈🏻قبل از ورود به پاسخ دهی به اصل سؤال شما توصيه ميكنم قبل از ورود احتمالی با زندگی زناشويی با ايشان حتما با يک مشاور خانواده مشاوره داشته باشيد. چرا كه " خشت اول چون نهد معمار كج... تا ث...

 • انتقال اموال قبل از توقیف آن

  پاسخ احترام و درودانتقال اموال شخص مديون در مدت دو سال قبل از طرح دعوی تحت شرايطی موجبات محكوميت مديون را به اتهام فرار از دين فراهم ميكند.اينجانب با در نظر داشتن جميع شرايط انتقال يا اعطای وكالت نسبت به ...

 • اقدام قانونی برای گرفتن خانه مستقل

  پاسخ با احترام موضوع شما فعلا قضايی نيست، به همين دليل راهكار خاصی به نظر اينجانب نميرسد. به شما توصيه ميشود با هماهنگی همسرتان از راهنمايی مشاور خانواده جهت ايجاد استقلال در زندگی زناشويی استفاده نماييد....

 • سند خانه

  پاسخ درود و احترام👈🏻برای نقل و انتقال ملم فوق قبل از سن ١٨ سالگی الزاما بايد نسبت به اخذ رأيی سن رشد اقدام نماييد ولی برای امر فوق اصلا اجازه پدر لازم نيست.👈🏻 تا سن ١٨ سالگی دخترتان اگر مراحل قبل را ان...

 • برای کار و تحصیل اجازه همسر نیاز است؟

  پاسخ با احترامادامه تحصيل و اشتغال برای بانوان منع قاونی ندارد و صرفا در صورتيكه مخالف شئونات زندگی مشترک باشد زوج ميتواند از اشتغال ايشان جلوگيری نمايد.