اطلاعات تخصصی
تحصیلات

کارشناس مامایی با کد نظام پزشکی 28267

خلاصه عملکرد و مهارت ها

عضو انجمن علمی مامایی ایران
عضو جمعیت مامایی خراسان مشهد
عضو انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران
دارای مدرک زایمان ایمن و ماماهمراه
دارای مدرک هیپنوتیزم بالینی
سابقه کار در زایشگاه، مطب و درمانگاه

اینستاگرام
کانال تلگرام

پرسش های پاسخ داده شده