1209
اطلاعات تخصصی
تحصیلات

كارشناس ارشد روانشناسی

خلاصه عملکرد و مهارت ها

روان درمانگری کودک
بازی درمانی
شناخت درمانی
آموزش مدیریت خشم و تنظیم هیجان کودک
آموزش مدیریت رفتاری کودک به والدین
آزمون های تشخیصی
درمان کودکان ADHD

کانال تلگرام
اینستاگرام

پرسش های پاسخ داده شده

 • تاثیر دعوای والدین روی کودکان

  پاسخ سلام وقت بخيردوست عزيز همين كه تصميم گرفته ايد ديگر جلوی كودک خود مشاجره نكنيد خيلی خوب است. اين مشاجرات ممكن رو كودک شما تاثير داشته باشدبچه ها ممکن است حساس و مضطرب شوند. این خصوصیات رفتاری می تواند...

 • فرزندم در بازی به نیازهای دیگران توجه میکند

  پاسخ سلام وقت بخير. احتمالا شما اعتماد به نفس در كودک خود پرورش نداده ايد. سعی كنيد محبت بی وفور به فرزندتان داشته باشيد توانايی های كودک خود را تشويق كنيدمدام به خاطر توانایی ها و كارهای خوب كودک او را تش...

 • پرخاشگری کودک 9 ساله

  پاسخ سلام وقت بخيردوست عزیز در ابتدا به دنبال علتهای این رفتار باشید.مثلا اگر خواهر شما از والدین و اطرافیان الگو برداری میکند به تصحیح رفتار های الگو بپردازید و یا روش تربیتی از ابتدای کودکی غلط بود و با...

 • بدخوابی کودک سه سال و نیمه

  پاسخ سلام وقت بخيرتوصيه ميكنم به پزشک متخصص كودک مراجعه كنيد. شايد ناراحتی جسمی يا كمبود ويتامين باشه. بعد سعی كنيد محيط خواب كودک مناسب باشد آرامش كامل اگر فكر ميكنيد اون محيط كودک اذيت ميكنه اتاق خواب كو...

 • ترس دختر 6 ساله از پارک و تاب

  پاسخ سلام وقت بخيراحتمالا كودک شما در كودکی خاطره يا تجربه تلخی از پارک و لوازم بازی در ذهنش هست. هيچوقت مجبورش نكنيد از لوازم بازی استفاده كنهچندين جلسه به پارک ببريد فقط بزاريد بچه ها رو تماشا كنهبعد از ...

 • سرکشی و طرز رفتار پسر ۱۷ ساله

  پاسخ سلام وقت بخيرحتما با روانشناس نوجوان مشاوره كنيد. احتمالا برادر شما از كودکی نشونه هايی از بيش فعالی داشته اهميت نداديدحتما يک دوره كامل به روانشناس مراجعه كنه

 • بیش فعالی پسر 3 ساله

  پاسخ سلام وقت بخيراز روانشناس كمک گرفتيد يا روانپزشک؟بعد اين داروها برای بيش فعالی خيلی جواب نميدهكنار استفاده از داروی صحيح بايد با كودك كار هم بكنيد دارو به تنهایی جواب نميدهبيشتر برای كودک وقت بزاريدجدو...

 • اذیت کردن و فضولی پسر سه سال و نیمه

  پاسخ سلام وقت بخير شايد شما در حضور پسر كوچيک از پسر بزرگتون به كرات تعريف و تمجيد ميكنيد و اون برای جلب توجه يا نشون دادن خشم خود به اذيت ميكنهبا هر دو كودک به يک نحو برخورد كنيد با هردو بازی كنيدبهش توضي...

 • علاقه کودک به حضور در اجتماع

  پاسخ سلام وقت بخير. اين كه فكر ميكنيد كودكتون از الان اجتماعی است خيلی خوبه. برای مهمونی رفتن يا مهمون اومدن هم براش برنامه مشخص بزاريد سعی كنيد فقط طبق برنامه عمل كنيداز كودک بخواهيد بايد به برنامه عمل كن...

 • احتمال بیش فعالی در دختر پنج سال و نیمه

  پاسخ سلام وقت بخير. با اين دلايل نميشه برچسب بيش فعالی زدتوضيحات بيشتری لازم است. مهمترين چيز آموزش صبر و به موقع حرف زدن استبا تشويق و صحبت كودک خود را آموزش دهيد. دندان قروچه كردن هم دليلی برای بيش فعالی...