1870
اطلاعات تخصصی
تحصیلات

فارغ التحصیل ۱۳۷۲ دکتری عمومی دندانپزشکی از علوم پزشکی تهران.

خلاصه عملکرد و مهارت ها

متخصص ارتودانتیکس و ارتوپدی فک و صورت

فارغ التحصیل ۱۳۷۲ دکتری عمومی دندانپزشکی از علوم پزشکی تهران.
سال ۱۳۷۵ ورودی تخصصی ارتودانتیکس و ارتوپدی فک و صورت علوم پزشکی تهران
سال ۱۳۸۰ دانشنامه تخصصی با درجه ممتاز
دوره های متعدد خارج در کانادا، امریکا و انگلستان
دوره مسترشیپ لیزر از دانشگاه آخن المان
تمام روشهای نوین ارتودنسی از سرامیک تا الاینرهای شفاف  و بیماران ناهنجاری فک در مطب پذیرش میشود.

وب سایت
اینستاگرام

پرسش های پاسخ داده شده