1870
اطلاعات تخصصی
تحصیلات

دکترای تخصصی زنان، زایمان و نازایی

خلاصه عملکرد و مهارت ها

جراح زنان
تعیین جنسیت
زایمان طبیعی و زایمان سزارین
درمان ناباروری
درمان واژینیسم
یائسگی

وب سایت
اینستاگرام

پرسش های پاسخ داده شده