اطلاعات تخصصی
تحصیلات

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

خلاصه عملکرد و مهارت ها

مشاوره ترک اعتياد
مشاوره مدرسه
مشاوره نوجوان

پرسش های پاسخ داده شده

 • روش ترک اعتیاد برادر

  پاسخ با سلام ممنونم که ما رو برای مشاوره انتخاب کردین دوست عزیز فرد که اعتیاد داره بیمار تلقی می شه وزندگی با فرد بیمار کار کار چندان راحتی نیست. شما یک فرد دیالیزی رو تصور کنید؛ که به چه میزان خانواده چنی...

 • ترک سیگار همسر

  پاسخ با سلام دوست عزيز ممنونم كه ما رو انتخاب كرديد توجه به سلامت فيزيكی و روانی خانواده و دوری از رفتارهای پر خطر از اصول پايه هستند كه عدم رعايت اونها خانواده رو با خطر مواجه ميكنه. سيگار كشيدن يكی از ...

 • خوردن نوشیدنی نامشروع همسر

  پاسخ با سلام ممنونم كه ما رو انتخاب کردید دوست عزيز اينكه شما نگران همسر و زندگی مشتركتون هستيد كاملاً جای تقدیر داره، ولی بايد كمی واقع بين بود و مسائل و مشكلات رو با ديد گسترده بررسی كرد. اينكه شما بفرما...

 • ترک اعتیاد همسر

  پاسخ با سلام دوست عزيز ممنونم كه ما رو انتخاب كرديد اعتياد يعنی وابستگی شديد به كاری، ماده، رفتاری و... . اينكه همسر شما هر از چند گاهی ترک ميكنند ولی مجدداً اقدام به مصرف ميكنند خودش بيانگر شدت وابستگی ...

 • مطمئن شدن از ترک اعتیاد همسر

  پاسخ سلام دوست عزيز ممنونم كه ما رو انتخاب فرمودين در مرحله اول بهتون تبريک ميگم كه به همسرتون كمک كردين تا اعتيادشون رو كنار بگذارن. و میشه با جرأت گفت كه همسر شما فرد با اراده و توانمندی هستن. در مورد ...

 • اعتیاد همسر به متادون و مشکلات در زندگی مشترک

  پاسخ سلام دوست عزيز ممنونم كه ما رو انتخاب كردين دوست عزيز اعتياد يه مشكل نابود كننده و جداً خانمان سوز هست. مشكلاتی كه به طبع اعتياد به وجود مياد درگيری ها و مشكلات خيلی زيادی رو برای خود معتاد و خانواده ...

 • اعتیاد همسرم به شیشه

  پاسخ باسلام دوست عزيز منونم كه ما رو برای مشاوره انتخاب كردين اولين برخورد خانواده وقتی متوجه اعتياداعضای خانوادشون می شن؛ سردر گمی و نااميدی هست. احساس ميكنن همه زندگيشون از دست رفته و جای اميدی نيست. در...

 • اعتیاد همسر به مصرف مواد مخدر

  پاسخ با سلام، دوست عزيز ممنونم كه مارو برای مشاوره انتخاب فرمودين دوست عزيز معضل اعتياد برای جامعه و خصوصاً خانواده فرد معتاد بسيار مشكل هست و عواقب و مسئوليت های بسياری رو طلب ميكنه. از طرف ديگه فرد معتا...

 • خوابیدن بیش از حد در ترک اعتیاد

  پاسخ با سلام خدمت شما دوست عزيز ممنونم كه ما رو انتخاب کردید با توجه به اينكه شما اشاره ای به شيوه ترک نكرديد كه آيا خودشون به شيوه سنتی ترک می كنند و يا به كمک داروهای تجويز شده توسط پزشک در حال سم زداي...

 • شک به اعتیاد همسر

  پاسخ با سلام دوست عزيز ممنونم كه ما رو انتخاب كردين دوست عزيز نمی شه به سوال جناب عالی با قطعيت كامل پاسخ داد، به دليل اينكه ممكنه كپسول ها داروی معمولی باشند و همسرتون نخواسته باشند كه شما از مشكل و يا ب...