اطلاعات تخصصی
تحصیلات

کارشناس مامایی با شماره نظام 24394

خلاصه عملکرد و مهارت ها

فارغ‌التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران (سال۱۳۸۷)
۱۱ سال سابقه کار زنان و مامایی در تهران و آمل 
مدرک مربیگری زایمان فیزیولوژیک از دانشگاه تهران
گواهی مشاوره اختلالات جنسی از پژوهشکده علوم پزشکی شهید بهشتی
دبیر جمعیت مامایی مازندران
رییس کمیته ورزشهای قبل و بعد از بارداری هیات ورزشهای همگانی شهرستان آمل
اینستاگرام

پرسش های پاسخ داده شده