اطلاعات تخصصی
تحصیلات

کارشناس مامایی و کارشناس ارشد ژنتیک

خلاصه عملکرد و مهارت ها

مراقبت های پیش از بارداری
بارداری و ناباروری
بیماریهای زنان
تنظیم خانواده
مسائل زناشویی
تغذیه 
واکسیناسیون کودک
تفسیر آزمایش و سونوگرافی

مامای نمونه سال 1399
مامای نمونه سال 1394
کارمند بیمارستان فاطمه زهرا رباط کریم 
طرف قرارداد با بیمارستانهای خصوصی

اینستاگرام
کانال تلگرام

پرسش های پاسخ داده شده