1145
اطلاعات تخصصی
تحصیلات

کارشناس فیزیوتراپی با کد نظام پزشکی ف-٥٩٢٩

خلاصه عملکرد و مهارت ها

فيزيوتراپی در نازايی
فيزيوتراپی در كف لگن
تيپينگ ورزشی و درمانی
درمان با سوزن خشک
ماساژدرمانی و تكنيک های دستی

پرسش های پاسخ داده شده

 • اصلاح پوزیشن نشستن

  پاسخ سلاموقت بخيربهترين درمان برای شما شروع حركات اصلاحی استاستفاده از قوزبند موقتا كمک كننده است اما استفاده طولانی مدت و بيشتر از يک ماه متناوب آسيب رسان و ضعيف كننده عضلاتتان استبهتر است ورزش مانند شنا ...

 • راه رفتن با پارگی تاندون مچ پا

  پاسخ سلاموقت بخيرچون گچ گرفته ايد مشكلی برای تاندون و مچ پا ايجاد نميشود ولی عضلات ساق ممكن است دچار گرفتگی شود و درد ايجاد كندراه برويد ولی نه بيش از حد معمول بلكه فقط برای انجام كارهای شخصی تان

 • درمان درد لگن

  پاسخ سلاموقت بخيرعلت اين درد هم ميتوانيد گرفتگی عضلات خاص در ناحيه لگن باشد و هم ميتواند مشكل ناشی از كمر، بيرون زدگی ديسک ها و يا درگيری عصب سياتيک باشدنگران نباشيدبه متخصص ستون فقرات مراجعه كنيد تا درمان...

 • درد زانو

  پاسخ سلاموقت بخيربلافاصله بعد از هر آسيبی روی مفصل آن قسمت يخ بگذاريد و تا سه روز هر دو ساعت تكرار كنيدپس روی مفصل مچ و زانو و روی كبودی ها يخ بگذاريد از وزن اندازی بيش از حد تا قبل از مشخص شدن آسيب بپرهيز...

 • درد کمر بعد از زمین خوردن

  پاسخ سلاموقت بخيركوفتگی و درد عضلانی ميتواند دردها را ايجاد كرده باشداز نشستن های طولانی مدت بپرهيزند ميتوانند از حوله گرم روی موضع استفاده كننداز بالش های مخصوص نشيمن استفاده كنيد

 • صافی کف پای کودک

  پاسخ سلاموقت بخيربهتر است تا كودک سن مناسب و كمی دارد درمان و كفی های مناسب را شروع كنيدچون در اين سنين به راحتی و بدون درد زياد و دشواری قابل درمان و اصلاح استاگر الان اصلاح را شروع نكنيد بعدها درمان سخت ...

 • امکان بارداری با بيماری تحليل عضلانی

  پاسخ سلاموقت بخيراين بيماری يک بيماری آسيب رسان به نورون های حسی و حركتی ارثی استپس مراجعه شما به متخصص ژنتيک بهترين راه برای دانستن اين مسئله مهم است كه آيا ميتوانيد اقدام به بارداری داشته باشيد يا نه

 • بیماری نکروز

  پاسخ سلاموقت بخيربرای درد به متخصص ارتوپدی مراجعه كنيد و در صورت لزوم فيزيوتراپی را براي كاهش دردها شروع كنيدفيزيوتراپی با تمرينات مخصوص و استفاده از مداليتی ها ميتواند در كاهش درد و افزايش تحركتان اثر مثب...

 • از کار افتادن فمور در کودکان

  پاسخ سلام وقت بخيرنميتوان با اين اطلاعات تشخيص يا نظر داد. با اينكار فقط نگرانی شما بيشتر خواهد شد. پس نگران نباشیدمشكل سر فمور در كودكان شايع و طبيعی است و با ارتزهای مخصوص اصلاح و ترميم ميشود

 • درد دنبالچه و اقدام به بارداری

  پاسخ سلام وقت بخيرحتما قبل از بارداری اقدام به رفع مشكل و از بين بردن دردها کنيدچون بارداری و هورمون های بارداری بسياری از مشكلات را بدتر ميكند و دردها را بيشتر بروز ميده به متخصص ارتوپدی مراجعه كنيددر صور...