اطلاعات تخصصی
تحصیلات

کارشناس فیزیوتراپی با کد نظام پزشکی ف-٥٩٢٩

خلاصه عملکرد و مهارت ها

فيزيوتراپی در نازايی
فيزيوتراپی در كف لگن
تيپينگ ورزشی و درمانی
درمان با سوزن خشک
ماساژدرمانی و تكنيک های دستی

پرسش های پاسخ داده شده

 • بارداری با وجود دیسک کمر

  پاسخ سلامزياد بودن سوال ها اصلا اشكالی نداره☺️بيرون زدگی ديسک كمر به خصوص در سن های پايين و در درجات پايين قابل درمان و قابل اصلاح شدن است.بهتر اينه قبل از شروع بارداری درمان فيزيوتراپی شروع شود.هم برای به...

 • درد مفاصل و ترس از رماتیسم

  پاسخ سلامترس بدون دليل و مدرک فقط ناراحت كننده استجنسيتتان و سنتان نامشخص استتغييرات هورمونی معمولی به خصوص در خانم ها عامل بسياری از درد های مفاصل مختلف است. با توجه به تغييرات زياد هورمون ها در طول دوران...

 • فصد كردن پا و بیرون زدگی دیسک

  پاسخ سلامدر رابطه با درمان سنتی نظری ندارماما می توان بيرون زدگی ديسگ را اصلاح كرد به خصوص اگر درجه شديد نباشد و سنتان كم باشدمی توان درمان فيزيوتراپی را با اولويت كم كردن التهاب و فشار بر روی عصب سياتيک ...

 • درمان ورم پشت زانو

  پاسخ سلامنگران نباشبه علت فشار اضافه ای كه بر مفصل وارد كرديد به وجود آمدن اين كيست بيكر دور از انتظار نيستبايد درمان فيزيوتراپی را شروع كنيدفعلا تا قبل از شروع درمان توجه داشته باشيد پاها شب ها ١٥ سانتی م...

 • جراحی ديسک كمر

  پاسخ سلامنگران نباشيدولی سعی كنيد در هر صورت درمان را شروع كنيد و از وضعيت ها و كار هايی كه مشكل را بدتر ميكند اجتناب كنيدو برای اين منظور در درجه اول بايد وضعيت های صحيح در محل كار يا در هنگام نشستن و خوا...

 • گرفتگی کانالهای انگشت شست دست

  پاسخ سلامبايد مطمئن شد كه آسيب و مشكل كجا قرار دارد،ممكن است شكستگی باشد يا شكستگی جوش نخورد،همين طور ممكن است بی حركتی ناشی از گچ عامل باشد.زمانی كه هر دو دست درگير هستند مشكل حتی می تواند از گردن باشد.و ...

 • علت و درمان زانو درد شدید

  پاسخ سلامنياز مند بررسی بيشتری استآيا عكس يا ام آر آی از زانو يا كمر داريد؟اگر جواب مثبت است گزارش آن را قرار دهيد.

 • دلیل بی حسی شصت پا

  پاسخ سلام وقت بخيراگر ضربه يا برخوردی به شست پا نداشته ايد كمبود برخی ويتامين ها را ميتوان دليل دانستابتدا آزمايش های مربوطه را انجام دهيد و اگر مورد و كمبودی نبود و درد همچنان ادامه داشت به ارتوپد مراجع...

 • گرفتگی عضلات پشت ران پا به علت مصرف دارو

  پاسخ سلام وقت بخيرتخصصی در زمينه داروهای مصرفی تان ندارماما درد دو طرفه داخل ران ميتواند كوتاهی اين عضلات را نشان دهدروزانه دو بار گرمای سطحی كه ميتواند كيسه آب گرم باشد را داخل ران قرار دهيد و حتما توجه د...

 • زانو درد به دلیل کمبود ویتامین د

  پاسخ سلامتنها علت زانو درد كمبود ويتامين نيست اگر تحت نظر پرشكتان شروع به مصرف داروهای مورد نياز كرده ايد و همچنان درد داريد حتما علت های ديگری نظير التهاب مفصل و ضعف عضلات نيز وجود دارد.روزی ٣ بار روی قسم...