اطلاعات تخصصی
تحصیلات

کارشناس فیزیوتراپی با کد نظام پزشکی ف-٥٩٢٩

خلاصه عملکرد و مهارت ها

فيزيوتراپی در نازايی
فيزيوتراپی در كف لگن
تيپينگ ورزشی و درمانی
درمان با سوزن خشک
ماساژدرمانی و تكنيک های دستی

پرسش های پاسخ داده شده

 • کیست در زانو

  پاسخ سلام وقت بخير وجود كيست گاها در استخران ها ديده مي شود برخي همراه با درد در محدوده هستند و برخي ديگر بدون علامت و يا درد. براي بررسي بيشتر به متخصص ارتوپد و متخصص داخلي يا جراحي مراجعه كنيد. در برخي ا...

 • در رفتگی لگن مادرزادی

  پاسخ سلام وقت بخيربا توجه به سن كم كودک شما توجه داشته باشيد كه حركت لگن در همه جهات به نرمی و بدون درد انجام شوددر اين سن چون همكاری وجود ندارد تمرين خاصی هم وجود نداردقرار دادن كودک در آب و تقويت عضلات ا...

 • درمان کف پای صاف در کودک ۳ ساله

  پاسخ سلام وقت بخيرنرمی و صافی كف پا را در سنين كودكی ميتوانيد به راحتی با كفی های مخصوص و ارتوپد يک اصلاح كرد.همچنين ميتوانيد همزمان با برخی بازی ها عضلات كف پا و مچ و ساق پا را تقويت كرده و اين مسئله را ر...

 • درد مچ دست

  پاسخ سلاموقت بخيراين درد ميتواند ناشی از گرفتگی و آسيب عضلات ناحيه آرنجتان باشدچون بسياری از مواقع از اين عضلات بيش از حد و يا به طور نامناسب استفاده می شودميتوانيد ناحيه آرنج را در آب ولرم ماساژ دهيداز رو...

 • مراقبت های لازم در شکستگی پا

  پاسخ سلام وقت بخيرنگرانی در مورد بد جوش خوردن يا كج جوش خوردن نداشته باشيد، گچی كه پايتان داخل آن است از تمام اين عوارض جلوگيری ميكنداگر پهلو ميخوابيد حتما بالش بين دو زانو بگذاريدبعد از اينكه گچ را باز كر...

 • جراحی دیسک کمر

  پاسخ سلاموقت بخيراستفاده از توالت فرنگی ايرادی ندارد،بايد فيزيوتراپی را ادامه دهد تا عضلات قدرت خود را از دست ندهند.آب درمانی بسيار زياد توصيه ميشود.محل برجستگی بخيه اگر گرما، درد و قرمزی هم دارد روی آن يخ...

 • مشکل پای راست دختر سه و نیم ساله

  پاسخ سلاموقت بخيرجای نگرانی نداردولی بهتر است به متخصص ارتوپد اطفال مراجعه كنيدبرای مراقبت بيشتر و يا جلوگیری از آسيب به ليگامان های مچ پا احتمالا تجويز بريس يا كفش مخصوص داشته باشند، كه موقت خواهد بوددر د...

 • گرفتگی شدید پشت پای چپ در خواب

  پاسخ سلاموقت بخيرگرفتگی عضله ساق پا شايع است و علت های بسيار دارداز جمله مصرف برخی دارو هاكمبود برخی ويتامين ها مانند D بی حركتی طولانیكوتاهی اين عضلاتعدم تعادل الكتروليت هابه هم خوردن مايعات بدنپس بايد هم...

 • کمردرد بعد از زایمان طبیعی

  پاسخ سلاموقت بخيربا توجه به شرايط و سن شما بيشتر اين درد ناشی از ضعف و عدم استقامت در اين عضلات را نشان می دهدواجب است كه خانم ها بعد از زايمان ورزش به صورت روتين را شروع كنندبا آب درمانی و پياده روی سبک ش...

 • غلظت خون و زانو درد

  پاسخ سلاموقت بخيردر اينكه رابطه بين غلظت خون و زانو درد پرسيديد نميدانماما با توجه به علائمی كه ذكر كرديد درد پا بيشتر ناشی از خشک شدن زانو ها استروزانه نيم ساعت آب درمانی به اين صورت كه در استخر با دمای م...