1206
اطلاعات تخصصی
تحصیلات

کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی و کارشناسی ارشد روان سنجی

خلاصه عملکرد و مهارت ها

خودشناسی، روابط بین فردی، شخصیت شناسی، خانواده، مشاوره قبل از ازدواج

رویکرد درمانی غالب: طرحواره درمانی

ترجمه کتاب روان درمانی به شیوه تصمیم گیری مجدد، ماری و رابرت گلدینگ، نشر دانژه
ترجمه 11 جلد کتاب کودک تحت عنوان "قصه درمانی" از انتشارات انجمن روانشناسی آمریکا (APA) برای کودکان 4 تا 13 سال در زمینه های مختلف، نشر دانژه
ترجمه کتاب تفاوت های فردی و شخصیت، مایکل اشتون، انتشارات رشد
تالیف کتاب شخصیت به روایت انیاگرام

عضویت در سازمان روانشناسی و مشاوره کشور
عضویت در انجمن روانشناسی ایران
عضویت در انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

وب سایت
کانال تلگرام

پرسش های پاسخ داده شده

 • سر سنگینی همسر بعد از دعوا

  پاسخ سلام خدمت شما و ممنون از اينکه مشکل تان را با ما در ميان گذاشتيد، از يک رابطه ی قبل از ازدواج انتظار می رود که طرفين کليه مسائل مرتبط با افراد خانواده هايشان را با هم در ميان بگذارند. طبيعی است که در ...

 • درمان وسواس فکری و عملی

  پاسخ سلام خدمت شما و ممنون از اينکه مشکل تان را با ما در ميان گذاشتيد،اگر مشکل شما واقعاً وسواس باشد، بايد از طريق روان درمانی آن را حل کنيد. اگر مشاور صلاح دانست و مشکل در حد شديد باشد، می تواند شما را به...

 • بدخلقی برادرم با مادرم

  پاسخ سلام خدمت شما و ممنون از اينکه مشکل تان را با ما در ميان گذاشتيد،روابط فرزندان يک خانواده با پدر و مادرشان، هميشه پيچيدگی های خودش را دارد. رفتار برادران و خواهران در يک خانواده گاهی آنقدر با هم متفاو...

 • كتک زدن همسر

  پاسخ سلام خدمت شما و ممنون از اينکه مشکل تان را با ما در ميان گذاشتيد،ازدواج، يک رابطه انسانی مبتنی بر برابری است. کتک زدن و آزارگری جسمی و روانی، تحت هيچ عنوانی در ازدواج پذيرفته نيست. البته ممکن هست که ر...

 • چطور رفتارهای گذشته همسرم رو فراموش کنم؟

  پاسخ سلام خدمت شما و ممنون از اينکه مشکل تان را با ما در ميان گذاشتيد، به سن خودتان و همسرتان اشاره ای نکرده ايد. در عين حال، در مورد مشکل تان، دو احتمال به نظر می رسد. اول اينکه با توجه به سختی های زياد د...

 • عدم حمایت همسرم از من

  پاسخ سلام خدمت شما و ممنون از اينکه مشکل تان را با ما در ميان گذاشتيد،من احساس شما را کاملاً درک می کنم و نظرم را خدمت تان عرض می کنم.زن و شوهر، هر دو نياز دارند که از طرف خانواده های طرف مقابل مورد احترام...

 • اختلاف و عدم رابطه جنسی با همسر

  پاسخ سلام خدمت شما و ممنون از اينکه مشکل تان را با ما در ميان گذاشتيد، 1. مشکل بين شما و همسرتان بايد از طريق گفتگوی جدی حل شود. به او بگوئيد که ادامه وضع موجود به نفع هيچکدام تان نيست. و حالا که صاحب فرزن...

 • اختلاف و کتک زدن همسر

  پاسخ سلام خدمت شما و ممنون از اينکه مشکل تان را با ما در ميان گذاشتيد،مبنای يک رابطه سالم زناشويی از روز اول بايد بر برابری باشد. ازدواج، قرارداد بردگی، استثمار، يا بيگاری نيست. چون ازدواج شما در سن خیلی پ...

 • قدرت نه گفتن به افراد خانواده

  پاسخ سلام خدمت شما و ممنون از اينکه مشکل تان را با ما در ميان گذاشتيد، از اينکه پاسخ تان را به واسطه کسالتی که داشتم، با تأخير می دهم، عذرخواهی می کنم. در زندگی لازم است يک جاهايی ما روی نيازها و خواسته ها...

 • عدم خودکنترلی بعد از سقط

  پاسخ سلام خدمت شما و ممنون از اينکه مشکل تان را با ما در ميان گذاشتيد، از اينکه پاسخ تان را به واسطه کسالتی که داشتم، با تأخير می دهم، عذرخواهی می کنم. شما هم مثل همه آدم های ديگر روی رفتار و احساسات تان ک...