1332
اطلاعات تخصصی
تحصیلات

کارشناس مامایی با شماره نظام پزشکی 20616

خلاصه عملکرد و مهارت ها

سابقه کار بالینی در بیمارستان و آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی
مراقبت های پیش از بارداری
بارداری و ناباروری
بیماریهای زنان
تنظیم خانواده
مسائل زناشویی
تغذیه 
واکسیناسیون کودک
تفسیر آزمایش و سونوگرافی

اینستاگرام

پرسش های پاسخ داده شده