1075
اطلاعات تخصصی
تحصیلات

كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

خلاصه عملکرد و مهارت ها

عضو رسمی كانون وكلای دادگستری البرز
كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
وكيل رسمی شركت داتيس
وكالت و مشاوره حقوقی در مسايل حقوقی، كيفری، ثبتی و خانواده

وب سایت
اینستاگرام

پرسش های پاسخ داده شده

  • مهریه

    پاسخ باسلام اگر در عقدنامه شما بطور مطلق و كلی ٦دانگ منزل در استان كرمان قيد شده باشد، در اينصورت هر نوع منزلی در هرجای استان رو شامل ميشود و انتخاب نوع آن با همسرتان به عنوان مديون ميباشد. البته منزل تعي...

  • تعهد گرفتن از همسر

    پاسخ با سلام تعهد دريافتی ارزش و اعتبار دارد و به نوعی ايشان اقرار و اظهار پشيمانی از عمل خويش نموده اند و در صورت تكرار عمل ميتواند به عنوان اماره قضايی مورد استناد قرار گيرد