1870
اطلاعات تخصصی
تحصیلات

كارشناس حقوق قضايی

خلاصه عملکرد و مهارت ها

عضو كانون وكلای دادگستری مركز
١٦ سال سابقه وكالت دادگستری
عضو سابق معاضدت كانون وكلای دادگستری
مشاور حقوقی خبرگزاری ميزان قوه قضائيه
همكاری با خبرگزاری ها
ارائه دهنده ياداشت و مصاحبه پيرامون موضوعات حقوقی
دريافت لوح از كانون وكلای دادگستری مركز
ارائه خدمات و مشاوره حقوقی اشخاص حقوقی و حقيقی
سوابق كاری عديده پيرامون دعاوی حقوقی، خانوادگی و كيفری

وب سایت 1
وب سایت 2

پرسش های پاسخ داده شده

 • چک برگشتی

  پاسخ با سلام چک در اختیار خواهان می باشد ، و در صورت پرداخت و تسویه قانونی آن و عدم استرداد آن ، طی دعوی استرداد چک قابل مطالبه می باشد. موفق باشید

 • ابلاغ های مکرر

  پاسخ با سلام پاسخ به سوال و موضوع مطروحه مستلزم بررسی و مطالعه مستندات و دادخواست مربوطه است که از این طریق نمی باشد لذا پیشنهاد می شود به همراه مسندات مربوطه به دفتر وکالت مراجعه و مشاوره حضوری با وکیل دا...

 • معلم شرکتی

  پاسخ با سلام موضوع فاقد جنبه حقوقی بوده و در حیطه تخصص اینجانب نمی باشد . موفق باشید

 • مهریه

  پاسخ با سلام بله-همینطوره پیشنهاد می کنم پرونده در همین وضعیت مفتوح قرار بگیرد موفق باشید

 • شکایت از پزشک

  پاسخ با سلام شکایت از طریق دادسرای جرائم پزشکی بدون ثبت مشخصات شاکی و بصورت ناشناس امکانپذیر نیست ، مگر موضوع بعنوان تخلف انتظامی و از طریق اداره بازرسی سازمان نظام پزشکی گزارش و مورد اعلام قرار گیرد . موف...

 • حضانت فرزند

  پاسخ با سلام خیر-طبق قاانون در صورت فوت یکی از والدین حضانت ، با دیگری خواهد بود موفق باشید

 • وکالت‌نامه

  پاسخ با سلام اختیارات مندرج در این وکالتنامه بیشتر جهت اجرا و درخواست طلاق توافقی اعم از گرفتن وکیل و تقدیم دادخواست و نهایتاً اخذ حکم مربوطه و ثبت طلاق بصورت غیرقابل عزل پیش بینی و تنظیم شده است . موفق با...

 • خیانت و کتک

  پاسخ با سلام متأسفانه این نوع ضرب و جرحها به سادگی قابل اثبات نیست ، مگر پزشکی قانونی از طریق معاینات و یا اسکن از ناحیه مربوطه به نتیجه برسد . در خصوص ارتکاب عمل رابطه نامشروع نیز موضوع با دلایلی همچون شه...

 • باطل کردن دفترچه بیمه

  پاسخ با سلام به نظر موضوع از طریق ارائه طلاقنامه قابل انجام باشد . موفق باشید

 • راهنمایی برای طلاق

  پاسخ با سلام شما می توانید به استناد تخلف از شرط ضمن عقد و یا عسر وحرج و با درخواست ارجاع امر به پزشکی قانونی و اخذ استعلامهای پزشکی دادخواست طلاق خود را تقدیم محاکم خانواده دهید پیشنهاد می شود قبل از اقدا...