1451
اطلاعات تخصصی
تحصیلات

كارشناس حقوق قضايی

خلاصه عملکرد و مهارت ها

عضو كانون وكلای دادگستری مركز
١٦ سال سابقه وكالت دادگستری
عضو سابق معاضدت كانون وكلای دادگستری
مشاور حقوقی خبرگزاری ميزان قوه قضائيه
همكاری با خبرگزاری ها
ارائه دهنده ياداشت و مصاحبه پيرامون موضوعات حقوقی
دريافت لوح از كانون وكلای دادگستری مركز
ارائه خدمات و مشاوره حقوقی اشخاص حقوقی و حقيقی
سوابق كاری عديده پيرامون دعاوی حقوقی، خانوادگی و كيفری

وب سایت 1
وب سایت 2

پرسش های پاسخ داده شده

 • ترک منزل به هر بهانه و دعوا و بحث

  پاسخ با سلام در مرحله اول سعی کنید موضوع را با کمک و وساطت وکیل از طریق مذاکره حل و فصل نمائید ، در غیر اینصورت چدنانچه نفقه شما یا فرزند مشترک را پرداخت نکرده است ، می توانید ضمن طرح شکایت کیفری ترک انفاق...

 • اعتیاد پدر و ازار اذیت های او

  پاسخ با سلام شما می توانید اعمال مجرمانه ایشان من جمله ترک انفاق، توهین و تهدید و فحاشی را از طریق دفتر خدمات قضایی و دادسرای محل وقوع جرم مورد شکایت و پیگیری قرار دهید موفق باشید

 • حذف اسم همسر سابق

  پاسخ با سلام چنانچه واقعه طلاق همسر اول در شناسنامه ثبت شده باشد و طلاق زوجه اول در شرایط باکرگی صادرو ثبت شده است ،دریافت شناسنامه جدید با حذف همسر اول امکانپذیر است ، ولیکن در صورت باکره نبودن همسر اول ...

 • طلاق بخاطر خیانت

  پاسخ با سلام حضانت فرزند مشترک تا 7 سال با شما خواهد بود ، مگر توافق کرده و یا بعد از طلاق مبادرت به ازدواج مجدد نمائید ، در خصوص سهم مالکیت خویش نیز می توانید با توافق یکدیگر اقدام به فروش ملک نموده و یا ...

 • شرایط پدر در عقد نامه

  پاسخ با سلام طبق قانون به محض وقوع عقد زن مالک مهر خویش می شود لذا به نظر این شرط خلاف مقتضای عقد می باشد و باطل است . موفق باشید

 • درخواست مهریه و نفقه برای شوهره فراری

  پاسخ با سلام نفقه شما از زمان عقد لغایت حکم قابل مطالبه بوده و مهریه نیز قابل اجرا و مطالبه است و صدور و اجرای حکم تمکین منوط به تامین منزل مشترک و تهیه وسایل و امکانات آن بعهده زوج می باشد ، لذا پیشنهاد م...

 • مدارک لازم برای فرزند خواندگی

  پاسخ با سلام به نظر بایستی درخواست ارجاع امر به پزشکی قانونی و کسب نظریه آن را نمائید . موفق باشید

 • کارکردن زن

  پاسخ با سلام شما می توانید چنانچه اختیارات کافی در وکالتنامه طلاق دارید ، اقدام به انجام تشریفات قانونی آن نموده و در خصوص نفقه نیز مستقل اقدام کرده ولیکن در شرایط طلاق در خصوص نفقه بذلی صورت ندهید و به پر...

 • وصیت بیش از یک سوم دارایی

  پاسخ با سلام وصیت تنها نسبت به مازاد یک سوم غیرنافذ خواهد بود و تا یک سوم به خواهد تعلق خواهد گرفت موفق باشید

 • اجازه عقد

  پاسخ با سلام اذن پدر و حتماً بایستی ولو بصورت غیابی نسبت به طرح دعوی اجازه ازدواج اقدام نمائید پیشنهاد می شود قبل از اقدام ، موضوع را بصورت دقیق تر و حضوری با وکیل در میان بگذارید. موفق باشید