1870
اطلاعات تخصصی
تحصیلات

فارق التحصيل دانشگاه علوم پزشكی تهران

خلاصه عملکرد و مهارت ها

•زايمان طبيعی،سزارين •انجام كليه جراحيهای زنان و زيبايی •درمان بي اختياری ادراری با همكاری متخصص اورولوژی

اینستاگرام  
سایت

پرسش های پاسخ داده شده