1870
اطلاعات تخصصی
تحصیلات

دکترای تخصصی کودکان و نوزادان با شماره نظام پزشکی 130035

خلاصه عملکرد و مهارت ها

همکاری با بیمارستان های صارم و عرفان نیایش
مراقبت ها و بیماری های خاص نوزاد و کودک
پایش رشد و تغذیه نوزاد و کودک

وب سایت
اینستاگرام
کانال تلگرام

پرسش های پاسخ داده شده