اطلاعات تخصصی
تحصیلات

کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی

خلاصه عملکرد و مهارت ها

دوره های گذرانده شده:
شناخت درمانی
روان درمانی
طرحواره درمانی
توانبخشی شناختی جامع
و ...

ارائه مقالات علمی متعدد
ترجمه کتاب آرام سازی ذهن مضطرب

روانشناس افتخاری جامعه ام اس ایران در سال 94

پرسش های پاسخ داده شده

 • احساس افسردگی

  پاسخ سلام بانوی گرامی علائمی که مطرح کردید از قبیل اختلال در خوابیدن،نوسان در خلق،عدم ارتباط با اطرافیان و مشکل در تصمیم گیری،مرور گذشته و سرزنش خود به خاطر آن،احتمال وجود یک آزردگی روحی را در شما هشدار م...

 • ناراحتی به دلیل بی توجهی های نامزدم

  پاسخ سلام دوست عزیزبا رفتار غیر مستقیم نمیتوان احساس ناراحتی و آنچه در ذهن شماست را به طرف مقابل انتقال داد، باید بیاموزید در رابطه متقابل باید خواسته های خود را مستقیم بیان کنید ، طرف مقابل قابلیت ذهن خوا...

 • اختلاف با جاری و مادرشوهر

  پاسخ سلام بانوی گرامی اختلاف نظر،برداشت های نادرست،کدورت و مسائلی از این دست در رابطه بین خانواده ها و زوجین امری اجتناب ناپذیر است که با یادگیری مهارت های ارتباطی باید آن را مدیریت کنید. خوشحالم از اینکه...

 • نحوه ابراز ناراحتی و عصبانیت

  پاسخ سلام دوست عزیز ابراز نکردن احساسات و سرکوب آن به همان اندازه که ابراز نادرست آن میتواند مشکل ساز باشد خطرناک و آسیب زاست. هیچیک از ما احساس خشم را دوست نداریم. اما گاهی در روابط‌مان مخصوصا روابط عاط...

 • تغییر رفتار همسرم بعد از نامزدی

  پاسخ سلام دوست عزیز ​​​​​​مواردی که مطرح کردید نشان میدهد شما فرصت و دقت کافی را برای شناخت همسرتان در دوران آشنایی قائل نشدید ،فاکتورهایی که قبل از ازدواج باید توسط شما و مشاور پیش از ازدواج بررسی میشد نا...

 • وابستگی همسرم به خانوادش

  پاسخ سلام بانوی گرامی آنچه از رفتار همسرتان مطرح کردید مسئله ای است که با حرف زدن شما و تغییر رفتارتان به تنهایی قابل درمان نیست . عدم مرزبندی و استقلال از خانواده ،شخصیت وابسته و ..نیاز به مداخله درمانگر...

 • بدرفتاری با پسر سه سالم

  پاسخ سلام بانوی گرامی نگرانی شما قابل درک است و اینکه برای تغییر رفتار خود قدمی برداشتید نکته مثبتی است. دوست عزیز در سه ماهه اخیر چه اتفاقی در زندگی شما رخ داده؟با همسرتان یا در محیط کار مشکلی دارید؟ تغیی...

 • فکر کردن بیش از حد به رفتار دیگران

  پاسخ سلام بانوی گرامی مسئله ای که مطرح کردید نشان دهنده اشتباهاتی در نوع تفکر شماست که در روانشناسی به آن خطاهای شناختی میگویند. درمان این مسئله نیازمند چندین جلسه مشاوره ، تمرین و انجام تکنیک های مختلف ب...

 • کم حرفی و عدم شوق در همسر

  پاسخ سلام دوست عزیز اینکه همسرتان کلا شخصیت آرام و منزوی داشتند یا اینکه مدتی ست این رفتار را دارند به حل مسئله کمک بیشتری میکرد.ابتدا باید برایتان توضیح دهم که چندین سال پس از ازدواج ،شور و نشاط سالهای اب...

 • تردید برای انتخاب همسر

  پاسخ سلام دوست عزیزبا هر انتخاب در زندگی ،سایر گزینه ها را از دست میدهیم این امری اجتناب ناپذیر است که باید با انتخاب درست و بررسی دقیق مزایا و معایب موضوع بهترین تصمیم را گرفته تا دچار زیان و آسیب نشویم ....